2018

13.12.2018, Nostitzstrasse

_

23.11.2018, Pohlstrasse

26.8.2018, Wrangelstrasse

IMG_1327

29.6.2018, Pohlstrasse

25./26.5.2018, Harzburger Strasse

. . .

24.3.2018, Pohlstrasse

IMG_7317 Kopie

16.3.2018, Turmstrasse

IMG_7322

27.1.2018, Nostitzstrasse

_

.-